Opublikowano Dodaj komentarz

Drapieżniki piaszczystych wybrzeży

Drapieżniki piaszczystych wybrzeży

Wszystkie różnorodne małże, pierścienice, skorupiaki i inne stworzenia, które żyją na brzegu morza mają swoich naturalnych wrogów. Ponad ich głowami spacerują liczne ptaki: ostrygojady, kamuszniki, krabojady i biegusy. Pod powierzchnią piasku również czyhają wrogowie pod postacią różnorodnych …

Opublikowano Dodaj komentarz

Muliste osady

Muliste osady

W osłoniętych miejscach wybrzeża można natrafić na miejsca, w których nagromadziły się muliste osady, bogate w materię organiczną. Rozwijają się w nich liczne bakterie, co prowadzi do wyczerpania rozpuszczonego w wodzie tlenu. Kopiąc w niektórych miejscach, można napotkać …

Opublikowano Dodaj komentarz

Delikatne ekosystemy wydmowe

Delikatne ekosystemy wydmowe

Wydmy są niezwykle wrażliwymi ekosystemami. Jakiekolwiek wydeptywanie i wyrywanie roślin przez bezmyślnych urlopowiczów wystawia glebę wydmy na niszczycielskie działanie wiatrów. W niektórych częściach świata niszczenie wydm przybiera zastraszające rozmiary.

Kilka lat temu, podczas pobytu w Australii, odwiedziłem …

Opublikowano Dodaj komentarz

Powstawanie wydm

Powstawanie wydm

Na szerokich gładkich plażach wiatr nieustannie przesypuje piasek. Usypuje z niego pagórki i wydmy, czasem przenosząc piasek na duże odległości. Jeżeli jakakolwiek roślina zdoła się zakorzenić w ruchomym piasku, może dać początek zespołowi roślinności wydmowej. Rośliną taką jest …