Kategorie
Przyrodnik

Świat torfowisk

Świat torfowisk

W wyniku obumierania i powolnego rozkładu trzcin i innych roślin wodnych powstaje suchy ląd. Jest on oczywiście wciąż zalewany przez wodę, przynajmniej w pewnych porach roku. Teraz teren taki nazywa się torfowiskiem wysokim. …

Kategorie
Przyrodnik

Życie na torfowiskach

Życie na torfowiskach

Obumarłe rośliny wodne opadają na dno jeziora, stopniowo je wypłycając. W miarę jak zmniejsza się głębokość, roślinność wynurzona znajduje coraz lepsze warunki do rozwoju. Twarde, lecz giętkie łodygi trzcin, turzyc i innych roślin wystających ponad powierzchnię mogą …

Kategorie
Przyrodnik

Od bagna do lasu — zjawisko sukcesji

Od bagna do lasu — zjawisko sukcesji

Tereny podmokłe zazwyczaj związane są ze zbiornikami wodnymi takimi jak płytkie jeziora i stawy lub okresowo rozlewające się szerokie rzeki.
Bobry mogą same stworzyć mokradła, przegradzając strumienie i powodując, że woda zatrzymuje się …

Kategorie
Przyrodnik

Torfowiska

Występujące na całym świecie tereny podmokle: torfowiska, bagna, moczary i trzęsawiska stanowią niezwykłe połączenie środowiska wodnego i lądowego. W rozdziale tym opisano tereny podmokłe zasilane wodą słodką, w odróżnieniu od słonych bagien, ujść rzek czy bagien nadmorskich, gdzie na skład …

Kategorie
Przyrodnik

Współzależność środowiska lądowego i wodnego

Współzależność środowiska lądowego i wodnego

Jedną z najciekawszych rzek, jakie kiedykolwiek widziałem jest Essequibo w północnej Gujanie. Szeroko rozlane ciemnobrązowe wody, meandrujące pomiędzy rozległymi łąkami z jednej a puszczą tropikalną z drugiej strony, tworzą niezapomniany widok. Człowiek, z którym tam …

Kategorie
Przyrodnik

Od strumienia do rzeki

Od strumienia do rzeki

W miarę jak wartkie wody strumienia trafiają na równiny, prąd wody staje się wolniejszy, a pomiędzy kamieniami udaje się zakorzenić niektórym roślinom. Często zobaczyć możemy wodne jaskry z długimi liśćmi i rukiew wodną, wypuszczające pędy wzdłuż …

Kategorie
Przyrodnik

Walka z prądem wody

Walka z prądem wody

Do najważniejszych zjawisk w strumieniach i rzekach należy prąd wody. Wody płynące mają raczej niską, za to stabilniejszą temperaturę, a także więcej rozpuszczonego tlenu niż wody stojące. Z tego powodu większość organizmów występujących w strumieniach nie …

Kategorie
Przyrodnik

W toni wodnej

W toni wodnej

Liczba organizmów pływających w otwartych wodach stawu czy jeziora jest niewyobrażalnie duża. Są tam takie rośliny jak rzęsa wodna czy żabi-ściek, pokrywające powierzchnię wody jak trawnik, są rośliny zanurzone — np. rogatek sztywny czy niezwykłe mięsożerne pływacze, …

Kategorie
Przyrodnik

Organizmy żyjące na dnie stawu (bentos)

Organizmy żyjące na dnie stawu (bentos)

Pomiędzy kamieniami, w mule i pośród rozkładającej się roślinności żyją liczne płazińce i pijawki; jest to równocześnie specyficzny teren zamieszkany przez niedojrzałe formy rozmaitych owadów. Jeśli siądziemy nad brzegiem stawu lub jeziora i poczekamy …

Kategorie
Przyrodnik

Bujne życie na płyciznach

Bujne życie na płyciznach

Na Korfu wielokrotnie przedzierałem się przez zarośla porastające brzegi stawów lub brodziłem po płytkich zatoczkach małych jezior. Płycizny stawowe lub nadbrzeżne wody jezior (zwane strefą litoralną) stanowią bez wątpienia najbogatsze środowiska wodne, jeśli chodzi o liczbę …