Inteligencja papug mówiących

Inteligencja papug mówiących.

Papugi, obok kruków, są zaliczane do ptaków najbardziej inteligentnych. Stąd ich potrzeby psychiczne są znacznie większe niż np. kanarka czy gołębia. Ptak nie może się nudzić, gdyż wzywając do siebie opiekuna narobi strasznego wrzasku. A głos papugi to nie śpiew kanarka czy gruchanie gołębia. Jest donośny, chrapliwy, przenikliwy. Gdy nauczy się, że na każdy krzyk będziemy przybiegać do klatki – wykorzysta to, ilekroć będzie się nudziła. Można ją od tego odzwyczaić, narzucając na klatkę ciemną, nieprzezroczystą tkaninę. Gdy krzyk zamilknie, zdejmujemy nakrycie i ponownie je narzucamy, gdy papuga znów zaczyna hałasować. Po kilkunastu doświadczeniach zrozumie, że jej krzyk sprowadza nieprzyjemną ciemność i przestanie się awanturować.

Potrzeby psychiczne ptaka, szczególnie chowanego samotnie, to także konieczność zaprzyjaźnienia się z kimś, kto papudze zastępuje rodzinę czy partnera. Trzeba też pamiętać, że związana uczuciowo ze swym opiekunem papuga odchoruje każde z nim rozstanie. Tęskni wówczas, nie chce jeść, traci zainteresowanie dla wszystkiego lub odwrotnie – staje się bardzo agresywna i atakuje każdego, kto usiłuje zastąpić jej nieobecnego przyjaciela.

Przed wprowadzeniem papugi do domu musimy pamiętać, że zawierając z papugą przyjaźń, zawieramy ją na całe życie – nasze lub ptaka. A papugi należą do ptaków długowiecznych i żyją nawet do 100 lat.

Ptak wychowany w innym domu będzie się długo i trudno aklimatyzował w nowym. Trzeba wówczas mieć dużo cierpliwości, spokoju, możliwie często przebywać z papugą, mówić do niej dużo i łagodnie, aby pogodziła się ze swym losem i przyjęła naszą przyjaźń.

Proces adaptacji do nowych warunków będzie krótszy, jeśli będziemy znać poprzednie warunki, w jakich żył ptak, sposób jego żywienia i traktowania w rodzinie. Każda raptowna zmiana wywoła dodatkowe stresy. Jeśli więc chcemy zmienić coś w jej zachowaniu, można to zrobić dopiero wówczas, gdy papuga przyzwyczai się trochę do nowych warunków, nowych twarzy i głosów.