Lęgi papużki falistej

Lęgi papużki falistej.

Samiczka składa jaja dwa razy w ciągu roku. Jeśli chcemy powiększyć hodowlę, trzeba w okresie lęgowym wstawić do klatki gniazdko, np. drewnianą skrzyneczkę z otwieranym wieczkiem, o wymiarach 15x 15×20 cm, i z wejściowym otworem o średnicy około 7 cm. Dno gniazdka wysypuje się czystymi trocinami. Samiczka będzie tam składać jaja. Jeśli nie zależy nam na powiększeniu rodziny papug, nie dajemy gniazdka lęgowego; papużka zniesie wówczas jaja byle gdzie i nie będzie się nimi interesować. Jej instynkt macierzyński działa tylko wtedy, gdy jest gniazdko.

Składanie jaj trwa przez 10-12 dni, co dwa dni jedno jajo. Po trwającym 18 dni wysiadywaniu rozpoczynają się lęgi, odbywające się w ciągu kilku dni, odpowiednio do terminu złożenia jaj. Pisklęta są nagie, ślepe i głuche. Wyklute z ostatnio złożonego jaja jest najsłabsze i z reguły nie daje się odchować. Często też zdarza się, że piskląt jest mniej niż było w gnieździe jaj. „Zaginione” jajo było z pewnością martwe – niezalężone – i ptaki same usunęły je z gniazda.

Nieporadnymi pisklętami opiekują się rodzice i starsze rodzeństwo, a nawet samotne papużki, jeśli ptaków jest więcej w klatce. Takie zachowanie się papużek świadczy o ich potrzebie życia towarzyskiego, o więziach łączących całą grupkę (a na wolności duże stado) w jedną społeczność, gdzie wszystkie czynności wykonywane są wspólnie i celowo.