Pies i prawo

Pies i prawo.

Na terenie całego kraju obowiązuje rozporządzenie ministrów: gospodarki terenowej i ochrony środowiska, zdrowia i opieki społecznej oraz rolnictwa w sprawie polepszenia stanu sanitarnego i czystości oraz zapobiegania zakaźnym chorobom psów na obszarze miast. Zgodnie z tym rozporządzeniem właściciel psa zobowiązany jest do:

– zarejestrowania psa w administracji domów mieszkalnych;

– szczepienia psa przeciwko wściekliźnie, gdy ukończy on 2 miesiące i ponawiania szczepienia corocznie w terminach wyznaczonych przez władze terenowe;

– zawiadomienia administracji, w której pies jest zarejestrowany, o pojawieniu się objawów choroby zakaźnej,

– izolowania psa, u którego wystąpiły objawy lub podejrzenie o chorobę zakaźną, od ludzi i innych zwierząt, ale z umożliwieniem dojścia doń służbie weterynaryjnej;

– poddania obserwacji psa, który skaleczył człowieka;

– zawiadomienia administracji o padnięciu psa z objawami choroby zakaźnej, w celu usunięcia zwłok, a do czasu ich odebrania przez upoważnione służby – przetrzymania zwłok w odosobnionym miejscu;

– umożliwienia przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, w których przebywał chory lub podejrzany o chorobę zakaźną pies; wszystkie te czynności są wykonywane na koszt administracji;

– usuwania wszystkich zanieczyszczeń spowodowanych przez psa na klatce schodowej i w innych pomieszczeniach budynku, służących do wspólnego użytku;

– prowadzania psa na smyczy, zaopatrzenia go w znaczek rejestracyjny i sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem się.

Od dnia 1986.01.01 podniesiona została opłata sanitarno-administracyjna pobierana od właścicieli psów. Wysokość opłaty regulują terenowe rady narodowe i tam też należy się dowiedzieć, ile wynosi aktualny „podatek” od psa, gdyż nawet na terenie jednego miasta mogą one być różne (tak jest np. w Warszawie).