Jamniki

Jamniki.

Jamniki mają charakterystyczną, wydłużoną budowę ciała, czaszki i pyska, dobrze rozwiniętą klatkę piersiową i krótkie, bardzo mocne łapy. Są w założeniu – podobnie jak setery – psami myśliwskimi, używanymi do polowania na lisy i …