Pies i prawo

Pies i prawo.

Na terenie całego kraju obowiązuje rozporządzenie ministrów: gospodarki terenowej i ochrony środowiska, zdrowia i opieki społecznej oraz rolnictwa w sprawie polepszenia stanu sanitarnego i czystości oraz zapobiegania zakaźnym chorobom psów na obszarze …