Kategorie
Przyrodnik

Mieszkańcy dna lasu tropikalnego

Mieszkańcy dna lasu tropikalnego

Warstwa gleby w deszczowym lesie tropikalnym jest znacznie cieńsza niż w lesie liściastym lub iglastym strefy umiarkowanej. Dzieje się tak, ponieważ w wysokiej temperaturze i wilgotności rozkład martwej materii organicznej zachodzi …

Kategorie
Przyrodnik

Bogactwo życia w tropikach

Bogactwo życia w tropikach

Zdumiewa fakt, że liczba gatunków żyjących w lasach tropikalnych jest większa niż we wszystkich pozostałych ekosystemach lądowych. Na określonej powierzchni dżungli w Malezji lub w Amazonii występuje 10 razy więcej gatunków nadrzewnych, niż na takiej samej …

Kategorie
Przyrodnik

Lasy tropikalne

Żadne miejsce na świecie nie może konkurować z lasami tropikalnymi pod względem niespodzianek i tajemnic, jakie napotyka w nich przyrodnik. W Ameryce Południowej patrzyłem na coś, co brałem za pień drzewa, który nagle zmienił się w tapira i odszedł w …

Kategorie
Przyrodnik

Ssaki borealnych lasów iglastych

Ssaki borealnych lasów iglastych

Wiele gatunków ssaków, które dawniej były bardzo rozpowszechnione w lasach liściastych, obecnie występuje głównie w lasach iglastych dalekiej północy. Należą do nich: wilki, niedźwiedzie, łosie, rosoma ursony. W miarę zajmowania przez człowieka coraz większych obszarów pod …

Kategorie
Przyrodnik

Ptaki północnych lasów

Ptaki północnych lasów

Kiedy nadchodzi wiosna, topnieją lody na strumieniach i jeziorach lasów borealnych. Gęsta roślinność porastająca ich brzegi przyciąga wiele rodzajów ptaków wodnych. W dodatku w lesie, podobnie jak w tundrze, wylęga się latem ogromna liczba owadów, działając jak …

Kategorie
Przyrodnik

Owady lasów iglastych

Owady lasów iglastych

Większość owadów lasów iglastych spędza zimę w postaci poczwarek, ukrytych przed mrozami i lodowatym wiatrem głęboko w glebie lub w pniach drzew. Z nadejściem wiosny nie rozwijają się bujnie kwiaty, w których owady znajdują pożywienie. Rośliny iglaste, …

Kategorie
Przyrodnik

Lasy iglaste

Jeden z największych ciągłych obszarów leśnych na świecie nie znajduje się, jak można przypuszczać, w strefie tropikalnej. Jest to ogromny pas północnych lasów iglastych zwany borealnym lasem iglastym lub tajgą. Rozciąga się on od Skandynawii, poprzez Rosję, do Japonii, a …

Kategorie
Przyrodnik

Wykonanie odlewu gipsowego śladów zwierząt

ŚLADY I TROPY

Nieczęsto zobaczymy leśne ssaki, gdyż większość z nich to zwierzęta płochliwe, skryte lub nocne. Możemy jednak być pewni ich obecności, widząc pozostawione przez nie tropy. Najlepiej odciśnięte ślady można znaleźć na gliniastych brzegach stawów i strumyków, na …

Kategorie
Przyrodnik

Duże ssaki — najwyższy poziom sieci pokarmowej lasu

Duże ssaki — najwyższy poziom sieci pokarmowej lasu

Przyrodnicy poznający życie dużych ssaków żyjących w lasach — borsuków, lisów, kun leśnych, jeleni, a także rysiów, żbików i niedźwiedzi — mogą zrozumieć jak działa sieć pokarmowa lasu. Łańcuch pokarmowy zaczyna się …

Kategorie
Przyrodnik

Ptaki lasu liściastego

Ptaki lasu liściastego

Lasy liściaste strefy umiarkowanej zamieszkuje bardzo dużo różnorodnych ptaków. Można je spotkać na wszystkich piętrach lasu, począwszy od ściółki aż po najwyższe korony drzew. Pierwszym krokiem do poznania leśnych ptaków i ich zwyczajów jest umiejętność cichego poruszania …