Wystawy psów.

Wystawy psów.

Polski Związek Kynologiczny co roku organizuje wystawy psów rasowych. Odbywają się one w różnych województwach i są zwykle tłumnie odwiedzane.

Najpiękniejsze, odpowiadające międzynarodowym wzorcom kynologicznym psy otrzymują indywidualne nagrody i uzyskują odpowiednie lokaty. …