Badanie grzybów i porostów

BADANIE GRZYBÓW I POROSTÓW

Najlepszym sposobem kolekcjonowania grzybów i porostów jest fotografowanie ich lub rysowanie, ponieważ pozwala to oddać dokładnie barwy obiektów. Można je konserwować, tracimy jednak wtedy ich kolor. Wprawdzie da się konserwować je …

BADANIE GRZYBÓW I POROSTÓW

Najlepszym sposobem kolekcjonowania grzybów i porostów jest fotografowanie ich lub rysowanie, ponieważ pozwala to oddać dokładnie barwy obiektów. Można je konserwować, tracimy jednak wtedy ich kolor. Wprawdzie da się konserwować je …

SUSZENIE KWIATÓW

SUSZENIE KWIATÓW

Najwygodniejszym sposobem przechowywania kwiatów i innych części roślin jest ich suszenie. Wyjątek stanowią rośliny, które chcemy później oglądać pod mikroskopem, te musimy konserwować na mokro. Ponieważ kolory roślin blakną, powinniśmy wykonywać ich fotografie lub kolorowe szkice, dopóki jeszcze …

SUSZENIE KWIATÓW

Najwygodniejszym sposobem przechowywania kwiatów i innych części roślin jest ich suszenie. Wyjątek stanowią rośliny, które chcemy później oglądać pod mikroskopem, te musimy konserwować na mokro. Ponieważ kolory roślin blakną, powinniśmy wykonywać ich fotografie lub kolorowe szkice, dopóki jeszcze …

Części rośliny

Odkrywanie budowy roślin jest fascynującym zajęciem. Mając lupę lub binokular, a do pomocy podstawowe narzędzia sekcyjne, badać możemy zawiłą budowę każdej rośliny. Niektóre rośliny domowe stanowią wygodne obiekty takich badań, ponieważ ich duże części łatwo preparować.

Wykonanie przekroju – cienkiego …

Odkrywanie budowy roślin jest fascynującym zajęciem. Mając lupę lub binokular, a do pomocy podstawowe narzędzia sekcyjne, badać możemy zawiłą budowę każdej rośliny. Niektóre rośliny domowe stanowią wygodne obiekty takich badań, ponieważ ich duże części łatwo preparować.

Wykonanie przekroju – cienkiego …

Budowa roślin

Podobnie jak zwierzęta, rośliny i grzyby mają zróżnicowaną budowę anatomiczną. Badanie jej może nas nauczyć w jaki sposób różne części rośliny przystosowane są do rozmaitych zadań, którym służą. Korzenie, na przykład, nie tylko utrzymują roślinę zakotwiczoną w ziemi, ale spełniają …

Podobnie jak zwierzęta, rośliny i grzyby mają zróżnicowaną budowę anatomiczną. Badanie jej może nas nauczyć w jaki sposób różne części rośliny przystosowane są do rozmaitych zadań, którym służą. Korzenie, na przykład, nie tylko utrzymują roślinę zakotwiczoną w ziemi, ale spełniają …

Sposoby konserwowania

Zanim dołożymy coś do naszej kolekcji powinniśmy zawsze zastanowić się czy okaz ten będzie nam kiedyś potrzebny do dalszych badań lub porównań, czy też będzie istniał sam dla siebie. Epoka wiktoriańska, w której przyrodnicy amatorzy zbierali ogromne kolekcje szczęśliwie minęła. …

Zanim dołożymy coś do naszej kolekcji powinniśmy zawsze zastanowić się czy okaz ten będzie nam kiedyś potrzebny do dalszych badań lub porównań, czy też będzie istniał sam dla siebie. Epoka wiktoriańska, w której przyrodnicy amatorzy zbierali ogromne kolekcje szczęśliwie minęła. …

Fotografowanie

Jeśli chodzimy w teren z aparatem fotograficznym, starajmy się zawsze robić zdjęcia znalezionych okazów w naturze, a nie dopiero w domu. Aparat fotograficzny bywa również bardzo przydatny w pracowni. Najwygodniejszym typem aparatu fotograficznego dla przyrodnika jest lustrzanka jednoobiektywowa (SLR), w …

Jeśli chodzimy w teren z aparatem fotograficznym, starajmy się zawsze robić zdjęcia znalezionych okazów w naturze, a nie dopiero w domu. Aparat fotograficzny bywa również bardzo przydatny w pracowni. Najwygodniejszym typem aparatu fotograficznego dla przyrodnika jest lustrzanka jednoobiektywowa (SLR), w …

Notatki

Notatnik jest jednym z ważniejszych „narzędzi” przyrodnika. Powinno się mieć co najmniej dwa; jeden podręczny, w twardej oprawie do notatek terenowych (szkice, opis kolorów itp.) i większy, w którym opisujemy dokładnie nasze obserwacje, opierając się przy tym na danych z …

Notatnik jest jednym z ważniejszych „narzędzi” przyrodnika. Powinno się mieć co najmniej dwa; jeden podręczny, w twardej oprawie do notatek terenowych (szkice, opis kolorów itp.) i większy, w którym opisujemy dokładnie nasze obserwacje, opierając się przy tym na danych z …

STOSOWANIE LUPY RĘCZNEJ I MIKROSKOPU

STOSOWANIE LUPY RĘCZNEJ I MIKROSKOPU

Prosty sprzęt potrzebny do odkrywania świata drobnych zwierząt i roślin żyjących wokół nas nie jest teraz zbyt drogi. Lupa ręczna lub mikroskop pozwolą zobaczyć nowe dla nas, drobniutkie organizmy i odkryć szczegóły budowy tych większych: …

STOSOWANIE LUPY RĘCZNEJ I MIKROSKOPU

Prosty sprzęt potrzebny do odkrywania świata drobnych zwierząt i roślin żyjących wokół nas nie jest teraz zbyt drogi. Lupa ręczna lub mikroskop pozwolą zobaczyć nowe dla nas, drobniutkie organizmy i odkryć szczegóły budowy tych większych: …

Zakładanie pracowni

Pracownia przyrodnika jest niezmiernie ważnym dla niego miejscem i musi zostać właściwie wyposażona. To tutaj trzymamy nasze okazy oraz prowadzimy doświadczenia trudne lub niemożliwe do wykonania w terenie. Najlepiej, jeśli to możliwe, gdy posiada się specjalny pokój, który może być …

Pracownia przyrodnika jest niezmiernie ważnym dla niego miejscem i musi zostać właściwie wyposażona. To tutaj trzymamy nasze okazy oraz prowadzimy doświadczenia trudne lub niemożliwe do wykonania w terenie. Najlepiej, jeśli to możliwe, gdy posiada się specjalny pokój, który może być …

Domowa pracownia przyrodnika

Chociaż obserwacje i badania terenowe stanowią podstawę działalności wszystkich przyrodników, wiele doświadczeń znacznie wygodniej jest wykonać w domu. W terenie należy sporządzić staranne i regularne notatki dotyczące naszych obserwacji i dokonań, gdyż nawet najlepsza pamięć bywa zawodna. Jedynym sposobem, aby …

Chociaż obserwacje i badania terenowe stanowią podstawę działalności wszystkich przyrodników, wiele doświadczeń znacznie wygodniej jest wykonać w domu. W terenie należy sporządzić staranne i regularne notatki dotyczące naszych obserwacji i dokonań, gdyż nawet najlepsza pamięć bywa zawodna. Jedynym sposobem, aby …