Walki kotów

Walki kotów.

Koty są zwierzętami terytorialnymi. Na wolności kot ustanawia obszar, w którym śpi i je – swoją bazę domową – oraz gdzie poluje i mieszka – swój dom. Terytorium promieniuje z bazy macierzystej, a jego wielkość generalnie wiąże się z dostępnością żywności. Jeśli pożywienia jest pod dostatkiem, nie potrzebuje dużego asortymentu domowego, ale jeśli jest go mało, tak. Terytorium kota składa się z sieci ścieżek, które są regularnie patrolowane według dość ustalonego harmonogramu.

Koty zaznaczają swoje terytorium poprzez:
– Drapanie (pozostawiając ślady wizualne i zapachowe),
– Rozpylając zapach,
– Złogi moczu lub kału,
– Ocieranie się.

Opryskiwanie, znakowanie moczu i kału dostarcza innym kotom informacji o kocie (np. płeć, wiek, stan zdrowia) oraz kiedy był tam ostatni. Znakowanie nie odstrasza innych, ale powoduje dzielenie czasu na terytorium.

Koty ciężko pracują, aby uniknąć przypadkowych spotkań z innymi kotami, które mogą prowadzić do walki i kontuzji. Jako samotne drapieżniki polegają całkowicie na własnej zdolności do łapania zdobyczy. Jeśli ich umiejętności łowieckie są osłabione, nie mogą przetrwać. Znakowanie pozwala wielu kotom dzielić się zasobami na danym terytorium bez konieczności bezpośredniego konkurowania ze sobą. Na przykład, jeden kot może zająć miejsce rano, ale zostawić je popołudniu innemu kotu.

Koty w twoim domu ustanawiają terytoria, tak jak robią to ich dzikie koleżanki. Może zainteresować Cię zauważenie, gdzie każdy z Twoich kotów odpoczywa o różnych porach dnia, a następnie sprawdzenie, czy ten wzór utrzymuje się przez kilka dni. Interesujące byłoby również zobaczyć, które koty dzielą czas z jakimi innymi w domu. Niedawne badania nad podziałem czasu w domu 14 wykastrowanych i spryskanych kotów wykazały, że koty wydają się wybierać wspólne miejsca z określonymi osobnikami tej samej płci. (Wyjątkiem były kotki-matki, które dzieliły czas ze swoimi kociętami.)