Wystawy psów.

Wystawy psów.

Polski Związek Kynologiczny co roku organizuje wystawy psów rasowych. Odbywają się one w różnych województwach i są zwykle tłumnie odwiedzane.

Najpiękniejsze, odpowiadające międzynarodowym wzorcom kynologicznym psy otrzymują indywidualne nagrody i uzyskują odpowiednie lokaty. Dodatkowym wyróżnieniem są dyplomy, medale oraz tytuły Zwycięzcy Wystawy. Stosuje się następujące oznaczanie psów:

sznur żółty – ocena doskonała,
sznur czerwony – ocena bardzo dobra,
sznur zielony – ocena dobra,
sznur niebieski – ocena dostateczna.

Medale, przyznawane w liczbie 3 sztuk w każdej klasie, uzależnione są od oceny:

złoty – przy ocenie doskonałej,
srebrny – przy ocenie bardzo dobrej,
brązowy (tylko dla suk) – przy ocenie dobrej.

Lokaty przyznawane są jedynie najlepszym czterem psom w każdej klasie.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami organizuje wystawy psów nierasowych, gdzie każdy może pochwalić się należycie utrzymanym i dobrze wychowanym pupilkiem, choć nie arystokratą.

Wystawy takie są często połączone z aukcjami bezpańskich psów, które znalazły się w schroniskach dla zwierząt, prowadzonych przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Wiele osób właśnie w ten sposób zdobyło sobie wiernego i bliskiego towarzysza.