Zdrowie papużek falistych

Zdrowie papużek falistych.

Choroby pasożytnicze i zakaźne omówione zostały w rozdziale dotyczącym chowu kanarków. Występują one u obu gatunków ptaków, a więc i postępowanie będzie podobne.

Dla porządku należy dodać, że wszystkie gatunki papug mogą być nosicielami „choroby papuziej”, którą łatwo zaraża się człowiek. Ta groźna niegdyś choroba, przywleczona do Europy z transportem brazylijskich papug, zebrała bogate żniwo w latach 1929–1930. Dziś jest chorobą prawie nie spotykaną wśród ptaków hodowlanych urodzonych w Europie. Każdy zaś transport papug, czy nawet pojedyncza papuga przywożona z zagranicy, musi przejść parotygodniową kwarantannę i badania lekarskie.

Można więc spokojnie i bez żadnych obaw hodować w mieszkaniu papużki pochodzące z pewnego źródła: ze sklepu, ogrodu zoologicznego czy od poważnego hodowcy.