Zmieniające się ujście rzeki

Zmieniające się ujście rzeki Wszystko w przyrodzie porusza się, rośnie i zmienia, a ekosystem ujścia rzeki nie jest bardziej statyczny niż las czy jezioro. W niektórych przypadkach fala przypływu wdziera się z mocą w górę rzeki, jak to ma miejsce na rzece Severn, lub zalewa jej szerokie ujście, co obserwuje się w Tamizie. Przypływ cofa … Czytaj dalej „Zmieniające się ujście rzeki”

Zmieniające się ujście rzeki

Wszystko w przyrodzie porusza się, rośnie i zmienia, a ekosystem ujścia rzeki nie jest bardziej statyczny niż las czy jezioro. W niektórych przypadkach fala przypływu wdziera się z mocą w górę rzeki, jak to ma miejsce na rzece Severn, lub zalewa jej szerokie ujście, co obserwuje się w Tamizie. Przypływ cofa wody rzeczne, mieszając je dokładnie z wodami morskimi aż do dna rzeki. Istnieją też rzeki, w których niesione przypływem wody słone przemieszczają się przy dnie morskim, podczas gdy słodkie wody rzeczne, nie mieszając się z wodą morską, nadal spływają do morza po powierzchni. Przykładem takiej rzeki jest Mississippi, wpadająca do Zatoki Meksykańskiej.

Obumarła roślinność ujść rzek i słonych bagien tworzy osady zmywane do morza przez rzeki, małe strumienie i powracające wody przypływu. Część tego materiału zjadają drobne zwierzęta, jednakże większość trafia do wód przybrzeżnych i wzbogaca je w substancje odżywcze. Mieszanina słonej i słodkiej wody stwarza tak dobre warunki pokarmowe, że ujścia rzek są do 30 razy bardziej żyzne, niż otwarte morza. Ten niezwykle wysoki poziom składników pokarmowych pozwala na osiągnięcie ogromnych liczebności populacji wszystkich żyjących tu gatunków. Na terenach takich mogą żyć niezliczone ślimaki, okrzemki oraz miliony larw ryb. Paradoksalny wydaje się fakt, że w ujściach rzek i słonych bagnach żyje niewiele osiadłych gatunków, w porównaniu z ekosystemem leśnym czy jeziorowym. W pewnym sensie życie w ujściach rzek jest równie trudne, jak powiedzmy, w tundrze. Organizmy mają, co prawda, pod dostatkiem pożywienia i światła, natomiast muszą przystosować się do wody słodkiej, wody słonej, okresowego wysychania oraz do falowania i sztormów ciągle zmieniających linię brzegową. W dodatku, wiosną rzeki zostają zasilane przez topniejące śniegi i opady w głębi lądu. Zwiększa to masy słodkiej wody, zmniejszając zasolenie; przybywa niesionych z prądem osadów, woda staje się bardziej mętna niż latem czy jesienią. Wszystkie te czynniki wpływają na życie ujścia rzeki, toteż jeśli mamy zamiar badać je, pamiętajmy o tym, że rezultat naszej pracy zależy od typu środowiska, pory roku oraz rytmu pływów.